סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדותם לתוכנית חילופי הסטודנטים מתבקשים להעביר למאיה דגן אשכנזי את טפסי הגשת המועמדות יחד עם כל המסמכים הנלווים לכתובת mayaas@savion.huji.ac.il. את הטפסים ניתן להוריד כאן.

חלק מהמועמדים יוזמנו בהמשך לראיון אישי.